Kontakta Eva

Eva Nordengren Eklöv | 0707 – 57 88 91 | eva@bizroom.se

  Ledarskapsutveckling – Beteendeanalys –  Försäljning

 Day2Day Ledarskapsprogram är ett fantastiskt och väl underbyggt, metodiskt ledarutvecklingsprogram som jag arbetar med som grund till mina uppdrag, där jag arbetar  med att utbilda & utveckla människor i företag samt att inspirera kring affärsutveckling och användande av digitala kommunikationskanaler.  Jag är även en ackrediterad e-stimate konsult och arbetar med personlig profilering och team profilering där syftet är att stimulera till bättre samarbete och kommunikation internt och externt i företag. Ta tag i den slumrande & outnyttjade kapaciteten!

”Att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat, är det första tecknet på en idiot”

– Albert Einstein

 Lyssna till Kim..

Tre B:n som hindrar din framgång…

Hjärnforskning och studie inom positiv psykologi talar sitt tydliga språk vad som sätter stopp på din kreativitet respektive ökar din framgång. 

Kim Karhu ger dig konkreta verktyg för din vardag som ökar chanserna att lyckas flerfaldigt. Entreprenörs- och Ledarskapsdagen i Malmö.

Jag är hängiven mina kunder & samarbetspartners

Enkelt uttryckt, jag eftersträvar att stödja ledare och medarbetare att utveckla sig och sina verksamheter med hjälp av  verktyg som ledarskapsprogram och profilanalyser samt med hjälp av erfarenhet. som är lättillgängligt för deltagaren.Framgångsrikt ledarskap… ger engagerade och ansvarsfulla medarbetare… som ser våra kunder… och det ger lönsamma och starka företag – tro mig!
Är du beredd att se över vad som kan göras tillsammans med mig?

Eva Nordengren Eklöv

Bizroom är ett affärsområde inom mitt företag som heter Netroom AB och har funnits sedan 2007 med innehåll som representerar den kompetens som jag har och utvecklar löpande. Jag har arbetat i Sverige och utomlands främst inom försäljningsbolag men inom varierande ledande befattningar och avdelningar.

Vill du veta mer om mig – se här…

Är att hjälpa människor utnyttja mer av sin fantastiska kapacitet för att nå sina mål och därigenom bli lyckligare.
Är att alltid stödja och inspirera dem som visar sig vara öppna, alltid försöka öppna dem som ännu inte ser möjligheterna och tillsammans låta kreativiteten växa och frodas.
Vi garanterar full konfidentialitet och vi visar alltid hänsyn till företaget och dess medarbetare.
Vi håller vad vi lovar, levererar på tid och med det innehåll som vi har kommit överens om.
Print Friendly